WIE ZIJN WIJ?

Centrum Nijmegen van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) is vooral opgericht om aan mensen die daartoe de behoefte voelen, gelegenheid te bieden om hun spiritualiteit te onderzoeken zonder meteen gebonden te zijn aan bepaalde leringen of dogma’s. Er wordt geprobeerd een programma samen te stellen dat hiertoe mogelijkheden biedt. In dit centrum van de TVN wordt inhoudelijk stof ter overdenking aangeboden die voornamelijk uit theosofie of aanverwante stromingen komt. Omdat theosofie vrijheid van denken kent, wordt men hiermee niet vastgezet op bepaalde leringen. Wel worden er termen gebruikt uit theosofie.

Theosofie is een leefwijze die aanspoort tot het integreren van de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven. Vrijheid van denken is daarbij essentieel.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om theosofie te kunnen verstaan, en ook niet om lid te zijn van de Theosofische Vereniging.

Men kan voor zichzelf het beste uitmaken wat past in het eigen proces van ontwikkeling (zelfrealisatie). In de gesprekken wordt geprobeerd om discussies te vermijden. Wij proberen om kennis te nemen van wat gezegd wordt of geschreven is, en door vragen te stellen gezamenlijk dieper in te gaan op de betekenis van de inhoud. Elke deelnemer kan zo de aangeboden informatie zoals gewenst en in eigen tempo verder verwerken.

Activiteiten 

Op donderdagavonden in het gebouw van Jewel Heart aan de Hatertseveldweg een gespreksgroep. Op zondagochtenden op dezelfde locatie een vervolgcursus voor kennismaking met theosofie. Zo nu en dan een lezing over een specifiek onderwerp.
Vanaf 18 augustus 2019 een inleidende cursus Spiritualiteit en theosofie , deze keer in de Dominicuskerk.
Zie het programma op deze website.

Zie ook de website van de Theosofische Vereniging in Nederland.

   Gebouw van Jewel Heart
   Dominicuskerk

.

 

 

 

 

Advertenties